“ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ НАУКИ”

АВТОРАМ І ЧИТАЧАМ ЖУРНАЛУ
“ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ НАУКИ”

Шановні колеги

Маю за честь презентувати Вам новий міжнародний науковий журнал у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Ці технології інтенсивно розвиваються в усьому світі, визначаючи тим самим науково-технічний базис формування сучасного інформаційного суспільства. В останні десятиріччя дослідження інформаційних технологій і розроблення тел​екомунікаційних систем активно проводяться в усіх розвинутих країнах світу. Інформація про отримані результати в Росії, Україні, Білорусі та інших країнах світу знайшла відображення, зокрема, в працях проведених в Україні двадцяти щорічних міжнародних науково-технічних конференцій “Надвисокочастотна техніка й телекомунікаційні технології”, відомих як конференції “КриМіКо”. За останні роки праці цих конференцій проіндексовані у всесвітній бібліографічній і реферативній базі Scopus. Програмним комітетом “КриМіКо” ухвалено рішення щодо доцільності заснування даного журналу, який з 2010 року починає видаватися Інститутом телекомунікаційних систем Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Бути членами редакційної колегії журналу дали згоду вчені зі США, Німеччини, Ізраїлю, Росії, Білорусі, Латвії, Сербії та України. Ми вдячні цим вченим і з їхньою допомогою будемо публікувати статті, що відображають нові наукові результати в галузі інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Журнал «Телекомунікаційні науки» включено до переліку фахових видань ВАК України НАКАЗОМ Міністерства освіти і науки України № 463 від 25 квітня 2013 року .

Журнал з відкритим доступом.

Запрошую до активної співпраці з новим журналом учених із різних країн світу і сподіваюсь спільними зусиллями забезпечити високий науковий рівень журналу з тим, щоб публікації в ньому цитувалися спеціалістами, а журнал з часом мав високий імпакт-фактор.

З найкращими побажаннями,

Головний редактор журналу
академік Національної академії
наук України, почес​ний член Інституту
інженерів з електроніки та електротехніки
Сполучених Штатів Америки,
співголова Програмного комітету
міжнародних конференцій “КриМіКо”
М. Ю. ІЛЬЧЕНКО

Українська
Documents: