ПРИНЦИПИ ТРИВИМІРНОГО ПРОСТОРОВОГО МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В БЕЗПРОВОДОВОМУ ЗВ’ЯЗКУ

ПРИНЦИПИ ТРИВИМІРНОГО ПРОСТОРОВОГО МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В БЕЗПРОВОДОВОМУ ЗВ’ЯЗКУ

Мазуренко O.В., Якорнов Є.A.

Національний технічний університет України “KПI”, Київ, Україна

У роботі представлений порівняльний аналіз принципів мультиплексування, які дозволяють збільшити технічну ефективність використання радіочастотного ресурсу на основі тривимірного просторового розділення сигналів у сферичній системі координат, що дозволяє створити просторовий багатоканальний зв'язок між певними точками (областями) простору через системи випромінювачів і обробки сигналів базової станції бездротового зв'язку. Тривимірна просторова вибірковість при просторовій узгодженій фільтрації забезпечується фізичними процесами фокусування і розрізнення сигналів по кривизні їх фронту, а при просторовій кореляційній обробці сигналів - ортогональними розширюючими послідовностями, їх перевикористанням циклічним зсувом і синхронізацією, яка залежить від відстані між абонентською і базовою станціями.

Рік видання: 2013
Номер: 2
УДК:621.396
С. 47—52. Іл. 5. табл. 0. Бібліогр.: 10 назв.

1. Ahmed El Zooghby. Smart antenna engineering. –Artech House, 2005. 313 p.
2. Mohinder Jankiraman. Space-time codes and MIMO systems. – Artech House, 2004. 338 p.
3. Luis Garcia Ordonez. Performance Limits of Spatial Multiplexing MIMO Systems: Ph.D dissertation. Barcelona, Technical University of Catalonia, Spain.2009. 228 p.
4. Honglin Hu, Yan Zhang, Jijun Luo. Distributed Antenna Systems: open architecture for future wireless communications. – NY: Auerbach Pub., 2007. – 490p.
5. Коростелев А.А. Пространственно-временная теория радиосистем. – М.: Радио и связь, 1987. – 320с.
6. Oleksandr Mazurenko and Yevhenii Yakornov. Focused Arrays Beamforming, Behaviour of Electromagnetic Waves in Different Media and Structures, Prof. Ali Akdagli (Ed.), InTech, 2011. pp.419-440. DOI:10.5772/16980.
7. Мазуренко О.В. Антенні решітки з нелінійною просторовою обробкою полігармонічних ортогональних сигналів / О. В. Мазуренко //Збірник наукових праць Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.- Вип. № 32 - К.: ВІКНУ,2011, с.71-78.
8. Mazurenko O.V., Yakornov E.A. Mobile communication system capacity increasing with spectrum spreading by means of space-time matched signal reception. 2011 21nd Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2011). Sevastopol, 2011, pp.404-405.
9.Valeri P. Ipatov. Spread Spectrum and CDMA:Principles and Applications. – Wiley. 2005. 400p.
10. И.А.Гепко. Комплементарные и спектрально-эффективные коды в радиотехнологиях четвертого поколения: монография / И. А. Гепко. - К. : Зв'язок, 2008. - 223 с.

Текст статі (355,91кб)

Українська