КЕРУВАННЯ ТРАФІКОМ В МУЛЬТИСЕРВІСНОМУ КОМУТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ

Л. С. Глоба, М. А. Скулиш

Національний технічний університет України “КПІ”, Київ, Україна

Досліджено засоби керування інформаційними потоками в мультисервісних мережах зв’язку. Вдосконалено роботу комутаційного центру на основі розробленого методу розподілу інформаційних потоків між вихідними каналами. Показано, що за рахунок цього підвищується ефективність передачі комбінованих інформаційних потоків у комутаційному центрі на границі мережі мобільного оператора та орендованої мережі з комутацією пакетів. Одночасно забезпечується підтримка необхідної якості передачі трафіків інтерактивного відео та Інтернет. Вдосконалено спосіб зваженого кругового обслуговування черг абонентських заявок, що дозволяє ефективно аналізувати непередбачувані піки навантаження, характерні для самоподібного трафіку. Використання отриманих результатів дозволяє комплексно вирішити задачу обробки мультисервісного трафіку, враховуючи його тип та завантаженість вихідних каналів, а також зменшити втрати пакетів.

Українська
Documents: