Редакційна колегія

Головний редактор
Ільченко Михайло Юхимович
академік НАН України, д.т.н., професор, завідувач кафедри, проректор НТУУ "КПІ"

Відповідальний секретар
Прокопенко Катерина Анатоліївна
к.т.н., старший викладач НТУУ "КПІ"

Редакційна колегія
проф. М. П. Батура (Мінськ, Білорусь)
проф. С.Г.Бунін (Київ, Україна)
проф. Л.С.Глоба (Київ, Україна)
к.т.н. П.П.Єрмолов (Севастополь, Україна)
проф. В.І.Калінін (Москва, Росія)
проф. В.Б.Каток (Київ, Україна)
проф. С.О.Кравчук (Київ, Україна)
проф. А.О.Лунтовський (Дрезден, Німеччина)
Б.Мілованович (Сербія)
проф. С.А.Михайлов (Одеса, Україна)
П.А.Молчанов (США)
проф. В.Я.Носков (Єкатеринбу́рг, Росія)
проф. В.М.Пєстріков (Санкт-Петербург, Росія)
проф. Й.Пінхасі (Аріель, Ізраїль)
проф. Ю.М.Поплавко (Київ, Україна)
проф. В.І.Попов (Рига, Латвія)
проф. О.I. Романов (Київ, Україна)
проф. О.О.Сікарєв (Санкт-Петербург, Росія)
проф. С.М.Смольський (Москва, Росія)
проф. К.С.Сундучков (Київ, Україна)
проф. Л.О.Уривський (Київ, Україна)
проф. О. Шіль (Дрезден, Німеччина)

Технічний редактор
Мікляєв Олег Вікторович

Лінгвістичний редактор
Шаля О. І.
Талавера Е.В.

Українська