СТРУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНА НАДІЙНІСТЬ БЕЗПРОВОДОВИХ ЕПІЗОДИЧНИХ МЕРЕЖ

О. І. Лисенко, С. В. Валуйський
Національний технічний університет України “ КПІ ”, Київ, Україна

Розглянуто проблему забезпечення структурної надійності безпроводових епізодичних мереж із повітряними ретрансляторами. Розроблено показники структурно-інформаційної та інформаційної зв’язностей для оцінки надійності мереж. Вони враховують одночасно структурні і функціональні характеристики: навантаження, створюване вузлами мережі, спосіб організації множинного доступу, обмежені пропускні спроможності каналів. Запропоновано інтегральний показник (глобальна пакетна зв’язність), який дозволяє оцінити надійність мережі в цілому. Запропоновано спосіб підвищення надійності епізодичних мереж на основі оптимального розміщення повітряних ретрансляторів у просторі. Він заснований на розміщенні безпілотних літальних апаратів у районах, які є найбільш проблемними частинами мережі. Адаптивна зміна положення таких ретрансляторів дозволяє забезпечити і підтримувати заданий рівень надійності мережі, яка безперервно розвивається.

Рік видання: 2011
Номер: 1
УДК: 621.396.4
С. 17-25, Іл. 8. Табл. 0. Бібліогр.: 29 назв.

Література:

1. Романюк В. А. Мобильные радиосети ─ перспективы беспроводных технологий // Сети и телекоммуникации. ─ 2003. ─ № 12. ─ С. 62─68.
2. Мизин И. А., Богатырев В. А., Кулешов А. П. Сети коммутации пакетов / Под ред. В. С. Семенихина. ─ М.: Радио и связь, 1986. ─ 408 с.
3. Дудник Б. Я., Овчаренко В. Ф., Орлов В. К. Надежность и живучесть систем связи / Под ред. Б. Я. Дудника. ─ М.: Радио и связь, 1984. ─ 216 с.
4. Лисенко О. І., Валуйський С. В. Метод оптимального управління топологією мережі безпілотних літальних апаратів за критерієм підвищення зв’язності безпроводових ad-hoc мереж // Системи управління, навігації та зв’язку. ─ 2010. ─ Вип. 2. ─ С. 218─224.
5. Калекина Т. Г., Коваленко Т. Н. Обоснование критерия структурно-информационной связности при анализе надежности телекоммуникационных систем // Радіоелектроніка, інформатика, управління. ─ 2010. ─ № 1. ─ С. 66─70.
6. Миночкин А. И., Романюк В. А. Методы множественного доступа в мобильных радиосетях // Зв’язок. ─ 2004. ─ № 2. ─ С. 46─50.
7. Романов А. И. Телекоммуникационные сети и управление: Учебное пособие. ─ К.: Изд-во Киевского университета, 2003. ─ 247 с.
8. Жиглявский А. А., Жилинкас А. Г. Методы поиска глобального экстремума. ─ М.: Наука, 1991. ─ 248 с.
9. Попівський В. В., Сабурова С. О., Олійник В. Ф. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем / За загальною ред. В. В. Попівського. ─ Харків: Сміт, 2006. ─ 564 с.

Українська
Documents: